Anhydritové potery

Anhydritový poter je samonivelačný poter tvorený zmesou vody, plastifikátorov, samotného anhydritu, čo je síran vápenatý a piesku ako plniva.

Pri schnutí (vytvrdzovaní) anhydritového poteru dochádza k zmene jeho štruktúry. Poter kryštalizuje, pričom vytvára veľké a kompaktné kryštály v celej svojej ploche. Pomerne veľké a ucelené kryštály sa medzi sebou celoplošne spájajú a tým zamedzujú tvorbe bublín – dutých miest v potere.

Táto štruktúra dáva anhydritovému poteru vysokú pevnosť a zaručuje dokonale rovnú plochu pod finálnu vrstvu podlahy – dlažbu, parkety, koberec a pod.

Anhydritový poter je zároveň ideálne riešenie pre podlahové vykurovanie.

Ukážky z realizáciex