Rekonštrukcia a výstavba rodinných domov

Building trade property s.r.o., Banská Bystrica Vám pri rekonštrukcii rodinného domu poskytne kompletný komfort a postará sa o všetky záležitosti spojené s rekonštrukciu. Ako prvé Vám vypracujeme interiérový návrh rekonštrukcie a takisto časový plán, v ktorom sa rekonštrukcia uskutoční. Zabezpečíme aj dodanie všetkého materiálu, ktorý si rekonštrukcia vyžaduje.